Mã code Áp dụng toàn sàn Yes24, max 70K đơn từ 500K