Code giảm giá Ngành hàng Gia dụng, max 120K đơn từ 600K