Coupon Áp dụng sản phẩm trong chương trình, max 150K