Code khuyến mãi Áp dụng sản phẩm trong chương trình, max 50K