Tiki Tặng Máy Lọc Không Khí Xiaomi trị giá 5 triệu 990K Cho đơn hàng Sunlight, Cif, Vim có giá trị cao nhất