Tiki Ngày Hội Giặt Xả Sạch Thơm, Đánh Bật Ô Nhiễm giảm đến 30%