Mã voucher Sản phẩm Thực Phẩm Tươi Sống, max 50K đơn từ 299K