Mã voucher Sản phẩm Thực Phẩm Tươi Sống, max 30K đơn từ 249K