Mã khuyến mãi Dịch vụ Du lịch – Khách sạn, max 1 triệu đơn từ 1K