Mã khuyến mãi Áp dụng sản phẩm từ PvàG, max 20K đơn từ 199K