Mã giảm giá Sản phẩm Thực Phẩm Tươi Sống, max 20K đơn từ 199K