Mã giảm giá Sản phẩm FrutoNyanya, giảm max 40K đơn từ 250K