Mã giảm giá Sản phẩm điện tử – gia dụng, max 2 Triệu đơn từ 9 Triệu