Mã giảm giá Sản phẩm của MaxKleen, max 100K đơn từ 249K