Mã giảm giá Áp dụng sản phẩm từ PvàG, max 50K đơn từ 199K