Mã giảm giá Áp dụng ngành Bách Hóa cho đơn từ 249K