Mã code Áp dụng cho sản phẩm của tomcitymall, max 30K