Mã code 6% sản phẩm của Trading Enfa trên 2T, max 60K đơn 699K