Coupon Áp dụng cho 1 số sản phẩm tham gia chương trình, max 80K đơn 199K