Code khuyến mãi Sản phẩm thương hiệu Wipro, max 50K đơn từ 99K