Code khuyến mãi Áp dụng sản phẩm sữa Friso, max 100K đơn từ 599K