Code khuyến mãi Áp dụng ngành Điện Gia Dụng, max 1,5Tr