Code khuyến mãi Áp dụng cho ngành Bách Hóa, max 40K đơn từ 199K