Code giảm giá Thương hiệu Huggies, max 50K đơn từ 599K