Code giảm giá Thực Phẩm Tươi Sống, max 60K đơn từ 499K