Code giảm giá Các sản phẩm tham gia chương trình, max 70K đơn 599K