Code giảm giá Áp dụng sản phẩm ngành Thời Trang, max 50K đơn từ 1K