Áp dụng khi thanh toán qua thẻ tín dụng CiTi đơn từ 4Tr