Thanh toán qua ví AirPay cho hàng Quốc Tế, max 25K đơn từ 150K