Mã voucher Điện tử và Công nghệ, max 150K đơn từ 500K