Mã voucher Chương trình Ngày Hội Người Bán, max 50K đơn từ 99K