Mã voucher Áp dụng thành viên của Beauty Club, max 50K đơn từ 450K