Mã voucher Áp dụng sản phẩm ngành Bách Hóa, max 25K đơn từ 150K