Mã voucher 9H: Áp dụng các sản phẩm Hoàn Xu Xtra, max 99K đơn từ 0Đ