Mã voucher 12H: Chương trình Ưu Đãi Trăm Tỷ, max 100K đơn 500K