Mã voucher 12H: Chương trình Trăm Tỷ Ưu Đãi, max 60K đơn từ 300K