Mã voucher 12H: Áp dụng ngành Thời Trang đơn từ 0Đ