Mã voucher 12H: Áp dụng cho 4 ngành Đời Sống, max 44K đơn từ 44K