Mã voucher 12H: Áp dụng 5 ngành Tiêu Dùng, max 30K đơn từ 100K