Mã Shopee Giảm 222k Đơn từ 699k tại Vera Official Store