Mã khuyến mãi Thương hiệu từ Philips, max 500K đơn từ 200K