Mã khuyến mãi Thương hiệu Kinh đô, max 35K đơn từ 150K