Mã khuyến mãi Điện tử và Công nghệ, max 300K đơn từ 500K