Mã khuyến mãi Áp dụng toàn sàn Shopee, max 50K đơn từ 350K