Mã khuyến mãi Áp dụng ngành Tiêu Dùng, max 50K đơn từ 300K