Mã khuyến mãi Áp dụng Ngành Tiêu Dùng, max 50K đơn từ 250K