Mã khuyến mãi Áp dụng ngành Thời Trang, max 50K từ 150K