Mã khuyến mãi Áp dụng ngành Thời Trang, max 100K đơn từ 300K