Mã khuyến mãi Áp dụng ngành Thời Trang, 60K đơn 300K