Mã khuyến mãi Áp dụng 4 ngành Đời Sống, max 50K đơn từ 300K